Jászalsószentgyörgyi vízimalom

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 48/2012. (IV.5.) számú határozatában arról döntött, hogy a Jászalsószentgyörgy, Micsurin út 36. szám alatt található, volt Vízimalom épületét bérbe veszi.

A képviselő-testület a döntése meghozatalánál az alábbi szempontokat vette figyelembe: A Micsurin út 36. szám alatt található, egykori Vízimalom épület jelentős helyi történeti értéket képvisel, annál is inkább, mivel a Templom épülete után a legrégebbi építmény, mely kifejezi a település gazdasági, közösségi életének a Zagyva-folyóval évszázadokon keresztül összefonódott hasznos kapcsolatát. A rendszerváltoztatás után egy ideig ÁFÉSZ tulajdonában volt, melyet követően 1995-ben magántulajdonba került és a vélhetően már akkor sem éppen kiváló állagát a tulajdonosnak nem volt szándéka, vagy lehetősége megóvni és gyakorlatilag az épületnek nem volt méltó hasznosítása a mai napig. A helyiek és az ide látogatók kívülről szemlélhették eddig az épületet és tétlenül tudták csak nézték, hogyan romlik folyamatosan az állaga ennek az emblematikus községi objektumnak. Évekkel ezelőtt jeleztük a tulajdonosnak, hogy próbáljon változtatni, hiszen egy a község korábbi életében fontos szerepet betöltő értékről van szó. Mára sikerült egy megállapodás tervezetet előkészíteni annak érde-kében, hogy az épület további romlása megelőzhető legyen és az érdeklődők számára megismerhetővé váljon.

A megállapodás lényege, hogy az önkormányzat kis anyagi ráfordítással részt vesz a fenntartásban és állagmegóvásban cserébe azért, hogy a község lakói és az ide látogatók meghatározott rendben megis-merhessék a Vízimalom épületét és történetét. Ennek a vidéki örökségnek a méltó kezelése érdekében egyenlőre a megállapodás egy évre szól, azonban keresni kell a lehetőséget — akár pályázati támogatással is — az épület megvásárlására, renoválására és annak méltó funkció adására és megkezdeni a helyi védettség alá helyezési eljárást.

Forrás: http://www.jaszalsoszentgyorgy.hu/?p=5992

Publikálás dátuma: 
2012. április 6., péntek