Füzes János: Patak- és hajómalmok Mohácsnál

Éppen tíz éve, 1986 nyarán történt, hogy mint televíziós szerkesztőt megkeresett Mórócz Sándor, aki hosszú időt töltött a Mohácson valaha is fellelhető vízimalmok történetének kutatásával. Találkozásunknak, a téma iránti érdeklődésemre való tekintettel, természetesen filmforgatókönyv lett az eredménye, melyhez nélkülözhetetlen segítséget nyújtott. A megvalósítására sajnos nem kerülhetett sor, mert a televízió már akkor sem bővelkedett anyagiakban. Ezt a munkakapcsolatot újítottuk fel az év elején és kezdhettem neki e munka megírásának, ismét csak Mórócz Sándor önzetlen támogatásának köszönhetően. Sajnálom, hogy bizonyos tekintetben kissé már megkéstünk. Azok ugyanis, akik a történeti tényeken túl a mindennapokról is hitelesen szólhatnának, többségükben már nincsenek közöttünk, pedig nem egyet személyes ismerősként tiszteltem, sőt a rokonságban is akadt vízimolnár.

Talán nem lesz túlságosan zavaró, hogy a fő hangsúlyt a hajómalmok bemutatás ára helyeztük és csak kevesebb szó esik a patakmalmokról. Mohács vonatkozásában ez valószínűleg bocsánatos mulasztás. Elkerülhetetlen volt, hogy a malmok történetét esetenként országos, számos alkalommal pedig megyei vonatkozásban tegyük vizsgálat tárgyává. A szélesebb kitekintés, véleményünk szerint, azért is szükséges, hogy a helyi tendenciák érthetőbbé váljanak, továbbá általános megerősítést kapjanak. A könyv nem törekedhetett teljességre, célja mindenekelőtt az volt, hogy a már e témakörben végzett kutatásokat valamelyest összegezze és igyekezzék átfogó képet adni, nem csak történeti vonatkozásban, ezen ősi mesterség múltjáról. Éppen ezért köszönet illeti mindazokat, akik előttünk járva már elvégezték a munka javát. Nem állhatom meg, hogy egy titkos óhajomnak végül helyet ne adjak. Evlia Cselebi, az ismert török utazó négyszáz esztendővel ezelőtt a város idegencsalogató, nagyszerű látványosságaként írta le a folyópartot kísérő hajómalmokat. Remélem, talán egyszer e|jön az idő, no meg az anyagi lehetőség is, amikor legalább egy rekonstrukció az utókor számára megőrzi a hajómalmok hangulatát.

Pécs, 1996. május, Füzes János

Kiadó: 
Média Mohács Kft.
Kiadás éve: 
1996
Ár: 
1 000 Ft