Alsó-malom, Mohács

Adatlap
Tájegység: 
Dél-Dunántúl (Magyaro.)
Település: 
Mohács
Elhelyezkedés: 
2.00 km-re a település határától
Vízfolyás: 
GPS: 
46° 1' 45.84" N 18° 41' 4.2" E
Malom első felépítése (század): 
XIV. század
Malom első említése (század): 
XIV. század
Jelentősebb átépítése (század): 
XVIII. század
Malom első felépítése: 
XIV. század
Malomhely első említése: 
XIV. század
Jelentősebb átépítése: 
XVIII. század
Lebontás: 
XX. század
Malomjelleg: 
Nincs meg
Állapot: 
Elpusztult
Meghajtás: 
Nincs adat
Vízikerekek száma: 
eredetileg 2, 
jelenleg 0
Vízikerekek elhelyezkedése: 
Épület mellett, szabadon
Malom típusa: 
Patakmalom
Patakmalom típusa: 
Malomcsatornára települt
Élővízi kapcsolat: 
Nincs
Gépezet: 
Nincs adat
Gépezet típusa: 
Nincs adat
Épület szintjeinek száma: 
Nincs adat
Alapterület: 
Nincs adat
Összterület: 
Nincs adat
ha
Eredeti felhasználás: 
Gabonaipar
Jelenlegi hasznosítás: 
Üres telek
Malomtulajdonos: 
Nincs adat
Telefonszám: 
Nincs adat
Cím: 
Magyarország, . , .
Megközelítés: 
Nincs adat
Látogatható: 
Nem
Eladó: 
Nem

Térképen

Szélesség: 46° 1' 45.84" N
Hosszúság: 18° 41' 4.2" E

Történet

Az Alsó malom az 1950-es évek malom bezáratásait követően pusztult el. Neve ment maradt történeti leirásokban, térképeken és az alábbi 1922. évi Vízjogi engedélyen:

Pavlovits Demeter ú.n. alsó malma (Krimmer János és Krimmer Ferencz József malma)
Mohács Csele-patak
6.12.2. 9. doboz IV/11., 843. cs.
(Pécsi Kultúrmérnöki Hivatal Vízikönyv)

1. …irat,1894. főjegyző
Tekintetes I. ker. magy: kir. kulturmérnöki Hivatalnak Budapest
Mult évi julius hó 21én 799 szám alatt kelt véleményes előterjesztésére mult évi 11196 szám alatt közölt határozatom kapcsán van szerencsém özv Fleischmann Ferencné mohácsi felső malmához tartozó, továbbá Pavlovits Demeter mohácsi alsó malmához tartozó vizi müvek müszaki terveit és leirásait, - ezen kívül Simonkovits Mihály és társai, továbbá volt Kovácsits Jakab és társai felé most azonban eladás folytán Pabula Lázár és társai tulajdonát képező mohácsi vizimalomra vonatkozó müszaki leirásokat és terveket … átszármaztatni.
Pécs, 1894. aug. 25.
2. Határozat 25862 sz./alisp.1896
Megokolás:
„… a malomtulajdonosnak azt a kijelentését, hogy a malma feletti mostani csapógerendát továbbra is fenkivánja tartani //:s a helyett nem szándékozik:// zsilipet épiteni, mivel az senki részéről ellenvetésre nem adott okot, tekintetbe vehetőnek tartottam.

3. Határozat 15999 sz./alisp. 97
jogerős, benne ua. számú
Engedély-Okirat Pavlovits Demeter nevére
2. §.
Az engedélyezett vizhasználat a Csele-patak mozgatóerejének a mohácsi 2345 számu telekjegyzőkönyvbe 7737-39, 7746 helyrajzi szám alatt felvett telken létező vizimalom mozgatására való felhasználásra mesterséges duzzasztás segélyével.
A vizhasználat segélyével 3 felülcsapott vizikerék lesz hajtva.
Az első felülcsapott vizikerék tengelye 87.78 m magasságban van. Átmérője 2.60 m. szélessége 0.88 m.-
A második felülcsapott vizikerék tengelye 87.78 m magasságban van. Átmérője 2.60 m., szélessége 0.88 méter.
A harmadik felülcsapott vizikerék tengelye 87.78 m magasságban van. Átmérője 2.60 m., szélessége 0.88 méter.
Az evégből szükséges vizimüvek a következők:
a.) malomfő
b.) fels és alsó malomcsatorna
c.) árapasztómű és árapasztó csatorna
e.) bukógát

5. §
Az árapasztómű egy csapgerendából álljon és a helyszínrajzban megjelölt helyen, a felső malomcsatorna felső végénél legyen, egy összesen 5.00 belső világosságu nyilással birjon. Küszöbének (koronájának) magassága az alapsik felett 89.64 m legyen.
Pécsett 1897. évi november hó25-én Trider Károly sk. Bvm alisp.

4. Jegyzőkönyv, 1899.
Felvétetett Mohácson 1899. évi september hó 4én alólirott tb. főszolgabiró által Baranyavármegye alispánjának 1897. évi november hó 25-én 15999/alisp.97 sz. alatt kelt határozata folytán Pávlovits Demeter mohácsi lakós malmának felülvizsgálata tárgyában.

„… malomtulajdonos egyik vízi kerekét az üzemből kivette s a megmaradt kettő közül az egyiket az engedélyokirattól eltérőleg az az 2.60 méter átmérőről 3.17 méterre nagyobbította meg; tekintettel azonban arra, hogy ez által senkinek kárt nem okozott, mivel a patak malma alatt a Dunába ömlik be, a felülvizsgálat befejezettnek tekinthető.”

5. Határozat, 1922. (9126/alisp.1922)
Tárgy: a Mohács község határában Pavlovits Demeter tulajdonát képezett, a Cselepatakon levő alsó malomnak Krimmer János és Krimmer Ferencz József tulajdonába történt átszállása folytán a vizhasználati jogositvány tulajdonának kért vizikönyvi átirása…..

6. Válaszirat, 4348/alisp.1922
Tárgy: Krimmer János és Krimmer Ferencz József, mohácsi lakósok bejelentése a Pavlovits Demeter és Schmitucz Teréz tulajdonát képezett mohácsi IV/11 vizik. sz. malom…

Jelenkor

Nincs adat

Leírás

Nincs adat